Overlevering av nytt utstyr

123 arbeidsbiler, 6 lastebiler og 2 gravemaskiner ble søndag 6. august 2017 kl 17.00 overlevert til Risa ansatte.

Bilene og lastebilene kjørte kortesje fra Risa-bygget og gjennom Nærbø sentrum.