Kontraktsignering Fv. 510 Kleppvegen – Vigdelsvegen

Krysset Kleppvegen/Vigdelsvegen skal utbedres med ny rundkjøring, gang- og sykkelvei og undergang for tryggere kryssmuligheter for myke trafikanter under fv. […]

Implenia og Risa signerte storkontrakt i arbeidsfellesskap

Skal rehabilitere dam og overføringstunnel i Åseral i Vest-Agder. Kontraktsverdien er på 600 millioner kroner.   Oslo, 22. desember 2017 […]

Arbeidsfellesskapet Risa og Implenia inngår intensjonsavtale for Åseral Nord-prosjektet i Vest-Agder

Det er Agder Energi Vannkraft som er oppdragsgiver for prosjektet, som innebærer at det skal bygges ny dam ved Langevatn […]