Jubileumsbok – Risas første 70 år

Det startet i 1948, og nå skriver vi den ærlige historien om Risas første 70 år. Det betyr spennende bolig- […]

Åpnet ny fylkesveg til 40 millioner kroner

Statens vegvesen arrangerte fredag formiddag en offisiell markering for åpning av den nye fv. 6 mellom Buamyr og Grimstvedt i […]

Gratulerer med opprykk til eliteserien

Det er langsiktig satsing og hardt lagarbeid som nå gir resultater. Nærbø er ekte idrett, bygget stein på stein i […]

Talentskolen 2017 – 2018

Gratulerer med vel gjennomført Talentskole. Alle tolv deltakerne besto eksamen med glans; Martin Bru, Kjell Inge Øverby, Robert Rosland, Leif Arild Holen, […]

Kontraktsignering Fv. 510 Kleppvegen – Vigdelsvegen

Krysset Kleppvegen/Vigdelsvegen skal utbedres med ny rundkjøring, gang- og sykkelvei og undergang for tryggere kryssmuligheter for myke trafikanter under fv. […]