Nye tider

Trond Tvedt - Risa blogg

Fra dystre utsikter ved inngangen til 2016 og fram til i dag har det skjedd mye i oppdragssituasjonen vår. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg syntes de kortsiktige perspektivene var nedslående for bare noen måneder siden. Vi har vært nødt til å tenke annerledes rundt mye av det vi gjør. Vi har sett etter muligheter i alternative markeder, lett etter nye samarbeidspartnere og vi har ikke minst startet et arbeid for å bedre vår egen konkurranseevne. Jeg tror det er særlig det siste som har bidratt til at vi i dag er en av vinnerne i et knalltøft marked.

I min forrige blogg ga jeg uttrykk for bekymring for at noen entreprenører undergraver gode verdier i det norske arbeidslivet og at dette slår uheldig ut i markedet der vi konkurrerer. Det dreier seg om jobbsikkerhet, at ansatte skal ha et akseptabelt lønnsnivå og ikke minst å unngå alvorlige HMS-hendelser. Konkurranseevne har selvsagt med pris å gjøre. Samtidig henger konkurranseevnen vår sammen med evne til å planlegge, levere kvalitet, unngå ulykker, opprettholde et godt arbeidsmiljø og følge lovverket. Jeg ser derfor at vi nå høster resultater av vår langsiktige satsing Ekta vare. Ekta vare dreier seg om nettopp å yte vårt beste under trygge og gode rammebetingelser. Ekta vare dreier seg om å utvikle en bedriftskultur som fremmer noen av de viktigste sidene ved det mange vil kalle en profesjonalisering av hele anleggsbransjen. Vi har nå jobbet intensivt med Ekta vare-satsingen i to år, og arbeidet kommer til å pågå i lang tid framover. Dette er ikke noe vi blir ferdige med en gang for alle.

I tiden framover vil vi peke ut noen spesielle satsinger under Ekta vare-paraplyen, og bedret konkurransevne er et av delprosjektene. En annen satsing er å sikre at våre samarbeidspartnere eller underleverandører også jobber aktivt med dette. Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet.

For vår egen del ser vi at det nå blir viktigere enn noen gang å tilpasse arbeidsstyrken til de jobbene vi har påtatt oss å utføre. Dette stiller krav til våre ansattes omstillingsevne. Samtidig betyr det at vi ser oss om etter folk som har kompetanse til å ivareta oppgavene som ligger foran oss på best mulig måte. Begge deler blir viktig for oss i det markedet vi konkurrerer i.

Nå står en travel høst for tur. Vi har heldigvis mye å gjøre, men markedet har presset prisene og jobbene stiller strenge krav til vår evne til å gjennomføre presist, effektivt og lønnsomt. Her kan alle bidra, både de ansatte i Risa og også våre solide underleverandører og samarbeidspartnere. Det er bare å brette opp ermene, dette får vi til!