Grønt skifte

Risa skal være en spydspiss i det grønne skiftet.

Det betyr at vi skal være ledende på miljøvennlig teknologi, styre vår energibruk på mest mulig effektiv måte og være med når ny teknologi utvikles. Vi skal være en god samarbeidspartner for aktører som driver forsknings- og utviklingsarbeid som skal sikre morgendagens miljøvennlige løsninger.