Samfunnsansvar

Samfunnsansvar - Risa

Ansvarlig atferd er lønnsomt – for alle parter.

Vi har en nullvisjon om brudd på samfunnsansvar. Vi trener hver dag på å ta hensyn til interessene til menneskene og miljøet rundt oss. Det betyr at vi skal lytte, lære og handle:

  1. Fortelle omgivelsene hva vi holder på med.
  2. Lytte til de som følger med på hva vi gjør.
  3. Ta hensyn.

Vi styrer arbeidet med samfunnsansvar etter standarden NS-ISO 26000, Veiledning om samfunnsansvar.

Ytre miljø og det grønne skiftet

Vi skal bidra til minimal påvirkning på det ytre miljøet i byggeperioden. Målet vårt er å ha flest mulig fossilfrie og aller helst utslippsfrie byggeplasser.

For å oppnå dette har satt et strategisk mål som sier at vi skal ta en lederposisjon i bransjen gjennom:

  1. Delta der ny kunnskap om grønn teknologi etableres.
  2. Bidra til at grønn teknologi blir kjent både i vårt selskap og i bransjen.
  3. Påvirke byggherrer til å velge miljøvennlige løsninger.
  4. Være blant de første som tar i bruk ny og grønn teknologi.

Vi styrer vårt arbeid med det grønne skiftet etter standardene ISO 50000, Energiledelse og ISO 14001, Miljøledelse.