Skurvenuten og Tindafjellet vindkraftverk

Fakta

  • Tjenester: Vindkraft
  • Oppdragsgiver: Asko Rogaland AS
  • Oppstart: Juni 2017
  • Ferdig: Oktober 2017
  • Kontraktsum: ca. 21 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Skurvenuten og Tindafjellet vindkraftverk ligger i Gjesdal kommune. Skurvenuten vil ha en årlig kraftproduksjon på rundt 20 GWh og Tindafjellet vil ha en årlig produksjon på om lag 30 GWh. Til sammen tilsvarer dette strømforbruket til rundt 3000 husstander.Utbyggingen av kraftverkene inngår i Askos planer om å bli selvforsynt med fornybar energi.

Risa har utført grunnarbeider for veier, fundamenter og oppstillingsplasser for prosjektet.