Daglig leder – Buøy Invest

Sted

Buøy Invest AS

Jobbeskrivelse

Buøy Invest AS ble etablert i 2003 i forbindelse med kjøpet av Rosenberg eiendommene. I dag eies selskapet av Westco Investering AS, Risa Bi Invest AS og A.R. Incoronato AS, som alle representerer kjente og ledende investorer i Stavanger regionen.

Driftsinntektene de siste årene er på ca. 60 millioner kroner med meget tilfredsstillende resultater. Buøy Invest AS har frem til i dag kun sysselsatt en person direkte i halv stilling til å lede selskapet, men nå ønsker eierne å intensivere utviklingen ved å ansette ny.

Buøy Invest AS eier og forvalter Rosenberg eiendommene med en utleiemasse på over 100.000 m2 . I 2019 overtar selskapet også rundt 80 mål etter utfyllingen fra Ryfastutbyggingen på nordsiden av eiendommen. Dermed utgjør det samlede eiendomsarealet ca. 500 mål.
I sør har selskapet en av Stavangers beste tomter, vestvendt mot byfjorden, som med klok utvikling vil kunne bety mye både for Buøy Invest AS, bydelen – og faktisk hele Stavanger.
Det kan også være naturlig for ny daglig leder å bidra til utvikling av eiendomsmassen i eierselskapene. Her kan bl. a. nevnes Westco forvaltningsportefølje på 60 000 m2, Risas 151 mål i Nærlansparken og, ikke minst eiernes evne og vilje til kontinuerlig videreutvikling.
Den daglige forvaltningen av selskapets eiendommer ivaretas i dag i stor grad av Westco, og dermed er det først og fremst overordnet forvaltning og utvikling av eiendommene som blir mest sentralt i stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

Som daglig leder ser du både potensiale og glede i å jobbe i grensesnittet mellom offentlig forvaltning, byutvikling og engasjerte og ambisiøse eiere. Du evner dermed å jobbe tålmodig og langsiktig samtidig som du griper muligheter og evner å snu deg raskt rundt når nye muligheter åpner seg.

  • Du er visjonær, kreativ, proaktiv og selvstendig. Men du forstår også at ekte interesse for fag og mennesker sammen med gode samarbeidsevner er helt nødvendig for å lykkes.
  • Du jobber strukturert, planmessig og har en naturlig autoritet når du representerer selskap og presenterer muligheter og løsninger for mennesker og fora i relevante miljø.
  • Du kan vise til gode resultater, kommuniserer godt både på norsk og engelsk og har sannsynligvis et interessant nettverk.
  • Du har antakelig høyere utdannelse, men vi vektlegger først og fremst personlige egenskaper og relevant erfaring – fortrinnsvis fra eiendomsutvikling.

Trigges du av utfordringene og mener du har de rette kvalifikasjonene tror vi dette er en av de mest spennende jobbene innen eiendomsutvikling i hele regionen – og Buøy Invest AS tilbyr konkurransedyktige betingelser til den optimale kandidaten.

Nærmere opplysninger får du ved å ringe vår rådgiver Sigve Kaada på telefon 911 67 650. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV på norsk sendes til jobbsoknad@buoyinvest.no. Attester og Vitnemål ber vi eventuelt om senere.

Søknadsfrist

27/11/2017

Søknad med CV sendes til jobbsoknad@buoyinvest.no