Byggingeniør Åseral nord

Sted

Åseral, Vest-Agder

Jobbeskrivelse

Risa er nå i gang med arbeidet på Norges største pågående damprosjekt, Åseral Nord. Prosjektet utføres av arbeidsfellesskapet AF Risa Implenia ANS. Oppdragsgiver er Agder Energi. Prosjektet er spennende og innebærer flere utfordringer. Det skal blant annet bygges en ny tunnel som etter hvert skal erstatte en som er der allerede. Lengden på denne blir 8,5 kilometer. Magasinet og den eksisterende overføringstunnelen skal være i drift under hele anleggsperioden. Fire eksisterende bekkeinntak skal også flyttes eller bygges om for å tilpasses den nye overføringstunnelen. Det skal også bygges en fyllingsdam med asfaltkjerne på ca. 400.000 m3.
Ferdigstillelse oktober 2021.

Stillingen er 100%, prosjektansettelse med skiftordninger.

I ditt arbeid som byggingeniør står følgende arbeidsoppgaver sentralt:

  • Kontrollere prosedyrer osv
  • Følge opp fremdriften
  • Ha kvalitetskontroll på utførsel med hensyn på rett kvalitet
  • Være en viktig støttespiller for prosjektleder og anleggsleder

Ønskede kvalifikasjoner

  • Ingeniør, eller annen relevant faglig bakgrunn
  • Relevant erfaring fra betongkonstruksjoner for dambygning
  • Støpeleder bevis UPK3

Søknadsfrist

05/04/2018

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Kai Ola Urevatn