Elektroingeniør – Kvitfjell vindpark

Sted

Tromsø

Jobbeskrivelse

Vi bygger Kvitfjell vindpark. Arbeidet består av grunnarbeid, infrastruktur, bygging av servicebygg og støpning av 67 turbinfundamenter.

Vi trenger flere gode folk med på laget og søker etter elektroingeniør. Stillingen er 100%, prosjektansettelse med skiftordninger.

Elektroingeniør med primært ansvar for oppfølging av elektro og automasjon, inkludert blant annet:

 • Primær ansvar for oppfølging av elektro leveransene på prosjekter
 • Oppfølging/støtte av drift (elektro) på alle prosjekter
 • Ivareta det kontraktuelle og formelle mot underentreprenør (UE) og leverandører
 • Utarbeide UE avtaler og kontrakter sammen med prosjektleder/anleggsleder og innnkjøpssjef
 • Være en pådriver til å samle inn og få betalt for økte objekter i kontrakten
 • Være et kontaktledd mellom byggherre og UE
 • Delta på byggemøter med byggherre
 • Bidra i arbeidet med å fremskaffe den dokumentasjon som byggherre til enhver tid krever i sammen med avdelingsledelsen
 • Ansvar for dokumentasjon innenfor elektro og automasjons ansvarsområde samt arkivsystem for dette materialet
 • Sette seg inn i kontraktene med byggherre
 • Bidra til utarbeidelse av planer, som for eksempel fremdriftsplan, aktivitetsplan, vinterplan, beredskapsplan og betalingsplan
 • Sørge for at HMS arbeid på prosjektet blir fulgt opp og at nødvendig informasjon angående HMS blir formidlet til alle ansatte
 • Delta i HMS-møter / vernerunder
 • Bidra til behandling av avvik og implementering av forebyggende og korrigerende tiltak. Oppfølging av at tiltakene er effektive.
 • Pådriver for elektrofaget innen Risa

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra høyskole, teknisk fagskole
 • Elektroutdannelse (Fagbrev)
 • Fullført elektroinstallatørprøven
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende kompetanse
  • Kandidater som ikke har elektroinstallatørprøven oppfordres fortsatt til å søke, men bør tilfredsstille de formelle kvalifikasjonskravene for å avlegge prøven / starte prosessen
 • Gode datakunnskaper
 • Ha god kunnskap om Norsk standard og kontraktstyper
 • Stillingen krever nøyaktighet og personen må kunne jobbe selvstendig og i team
 • Du må være løsningsorientert
 • Være orientert i markedet / teknologi

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Oddgeir Auglend: e-post:oddgeir.auglend@risa.no, mobil: 928 07 147
Leiv Arne Hemnes: e-post: leiv.hemnes@risa.no, mobil: 928 07 299

Søknadsfrist

26/01/2018

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no