Formenn – Kvitfjell vindpark

Sted

Tromsø

Jobbeskrivelse

Vi bygger Kvitfjell vindpark. Arbeidet består av grunnarbeid, infrastruktur, bygging av servicebygg og støpning av 67 turbinfundamenter.

Vi trenger flere gode folk med på laget og søker etter formenn. Stillingene er 100%, prosjektansettelse med skiftordninger.

Formannens rolle:

 • Sikre effektiv drift på tildelte anlegg
 • Planlegge driftsopplegg i samråd med drifts- og anleggsleder for å tilstrebe en best mulig drift mht framdrift/økonomi og kvalitet, samt at arbeidene kan utføres på en sikker måte mht HMS
 • Gjennomføre månedlige vernerunder
 • Delta aktivt i arbeidet der det er nødvendig
 • Rapportere avvik til anleggsleder

Ansvar:

 • Arbeidsledelse av arbeidslag
 • Utarbeide og følge opp kortidsplaner
 • Oppfølging av kvalitetsplaner
 • Delta i byggemøter
 • Utarbeide avviksrapporter
 • Attestere på lønn- og maskinbilag
 • Iverksette tiltak

Myndighet:

 • Attestering av timelister
 • Inntak av maskiner og ressurser i samråd med drifts- og anleggsleder
 • Bestilling av materiell iht prosjektavtaler
 • Koordinering av maskiner/utstyr til egne anlegg

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev
 • Ledelseserfaring
 • Samarbeidsvilje
 • Kontrakts forståelse

Krav til formell utdanning kan fravikes dersom det kan dokumenteres en lang og allsidig praksis innenfor fagområdet.

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Oddgeir Auglend: e-post:oddgeir.auglend@risa.no, mobil: 928 07 147
Leiv Arne Hemnes: e-post: leiv.hemnes@risa.no, mobil: 928 07 299

Søknadsfrist

26/01/2018

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no