Dumpersjåfør – Kvitfjell vindpark

Sted

Tromsø

Jobbeskrivelse

Vi bygger Kvitfjell vindpark. Arbeidet består av grunnarbeid, infrastruktur, bygging av servicebygg og støpning av 67 turbinfundamenter. Vi trenger flere gode folk med på laget og søker etter erfarne dumpersjåfører.

Stillingen er 100%, prosjektansettelse med skiftordninger.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Ønskelig med fagbrev
  • Kompetansebevis dumper
  • Bør ha minimum 4 års erfaring som maskinfører (gode kunnskaper og ferdigheter i faget)

Du må kunne arbeide både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfellesskap. Du må ha positive holdninger til natur og miljø, og sikkerhet og vernearbeid. Du må kunne kommunisere med kunder og jobbe planmessig. Du bør ha godt håndlag og interesse for maskiner.

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Oddgeir Auglend: e-post:oddgeir.auglend@risa.no, mobil: 928 07 147
Leiv Arne Hemnes: e-post: leiv.hemnes@risa.no, mobil: 928 07 299

Søknadsfrist

26/01/2018

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no