Masseberegner – Åseral Nord

Sted

Åseral, Vest-Agder

Jobbeskrivelse

Risa er nå i gang med arbeidet på Norges største pågående damprosjekt, Åseral Nord. Prosjektet utføres av arbeidsfellesskapet AF Risa Implenia ANS. Oppdragsgiver er Agder Energi. Prosjektet er spennende og innebærer flere utfordringer.

Det skal blant annet bygges en ny tunnel som etter hvert skal erstatte en som er der allerede. Lengden på denne blir 8,5 kilometer. Magasinet og den eksisterende overføringstunnelen skal være i drift under hele anleggsperioden. Fire eksisterende bekkeinntak skal også flyttes eller bygges om for å tilpasses den nye overføringstunnelen. Det skal også bygges en fyllingsdam med asfaltkjerne på ca. 400.000 m3.
Ferdigstillelse oktober 2021.

Stillingen er 100%, prosjektansettelse med skiftordninger.

I ditt arbeid som masseberegner står følgende arbeidsoppgaver sentralt:

 • Masseberegning
 • Utarbeide målebrev og dokumentasjon
 • Utarbeide maskinstyringsdata
 • Beregne utførte mengder på prosjektene
 • Utarbeide AsBuild tegninger, FBK og NVDB data
 • Ressursperson i forhold til Norsk Standard NS3420 og Prosesskoden
 • Være en viktig støtte for prosjektleder og anleggsledere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør, eller med annen relevant faglig bakgrunn
 • Relevant erfaring
 • Kjennskap til NS3420 og prosesskoden
 • Erfaring fra masseberegning og målebrev dokumentasjon

Risa AS bruker Gemini Entreprenør som beregningsverktøy og stillingen forutsetter god kompetanse i bruk av programmet. Stillingen ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftig person med sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.

Søknadsfrist

05/04/2018

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Jarle Vatne