Prosjektøkonom til reiseprosjekter

Sted

Risa sine anlegg - reiseprosjekter

Jobbeskrivelse

Som prosjektøkonom skal du bidra til at prosjektleder har god kontroll og oversikt over økonomien i sitt prosjekt, samt være støttespiller og rådgiver i forhold til styring og beslutninger. Prosjektøkonomen ivaretar kvaliteten på prosjektets regnskap, prognoser og budsjettarbeid, og har ansvar for rapportering og analyser knyttet til økonomi.

  • Kontraktsadministrasjon
  • Innkjøpsavtaler og oppfølging UE
  • Økonomisk oversikt og kontroll på tildelte prosjekt
  • Sørge for gode beslutningsgrunnlag/rapportering til prosjektleder og øvrig ledelse
  • Analysearbeid
  • Dokumentasjonsarbeid
  • Videreutvikling/optimalisering av rutiner og systemer rundt økonomisk rapportering for prosjektet
  • Bidra i videreutvikling av aktuelle datasystem for å optimalisere / sikre gode grunndata for rapportering og kontroll
  • Bokføring og annet prosjektarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en økonom med god regnskapsforståelse og erfaring med budsjettarbeid og analysearbeid.  Du har økonomiutdannelse på bachelor-nivå og har gjerne erfaring med prosjektoppfølging.

For oss er det viktig at du er selvstendig, men lagspiller, strukturert, analytisk og god til å kommunisere.

Søknadsfrist

18/12/2017

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Trond Lunde