11 år med drift- og vedlikehold av veinettet i Stavanger regionen

SONY DSC

Etter 11 år med drift- og vedlikehold av veinettet i Stavanger regionen har vi nå avsluttet vår kontrakt med Statens vegvesen.
Vi takker ansatte, kontraktører og leverandører for godt samarbeid gjennom hele perioden.