Arbeidsfellesskapet Risa og Implenia inngår intensjonsavtale for Åseral Nord-prosjektet i Vest-Agder

Kontaktrådgiver Ruben Vorland, anleggsleder Lloyd Stol, prosjektleder Mads Hompland og prosjektutvikler Sven Harbo er veldig fornøyd med den nye avtalen.

Det er Agder Energi Vannkraft som er oppdragsgiver for prosjektet, som innebærer at det skal bygges ny dam ved Langevatn og utføres rehabilitering av 7,2 kilometer tunnel fra dam Langevatn og sørover.

Intensjonsavtalen er inngått for å sikre framdrift og muliggjør oppstart av arbeidet tidlig i 2018. Avtalen innebærer at entreprenørene kan utføre forberedende arbeider som riggetablering, klargjøring av maskiner og utstyr til tunnelarbeidet.

Intensjonsavtalen forutsetter at konsernstyret gjør en positiv beslutning om investeringen i møte 20. desember.

Les også:

Bygg.no

Avisen Agder