Kurs i Best Value metoden.

14 ansatte i Risa har denne uken gjennomført kurs i Best Value metoden.Harveland

14 ansatte i Risa har denne uken gjennomført kurs i Best Value metoden.

Det er i dag under 400 personer i verden som er registrerte med tilsvarende kunnskap hos grunnleggeren av metoden.
Metoden benyttes blant annet av Nye Veier og SUS2023 i sine prosjekter.
Risa vil med denne kursingen stille sterkere i konkurranse med andre entreprenører, og bli en enda bedre samarbeidspartner for kunden i BV-prosessen.