Åpning av ny gang- og sykkelvei – Nordsjøruta på Sola.

Tirsdag 22. mai var det god stemning da den nye gang- og sykkelveien på Nordsjøruta i Sola kommune blei åpnet.

Formålet med prosjektet er å forbedre fremkommeligheten for de som går og sykler med ny gang og sykkelveg. Samt tilhørende kulvert under FV 510 Kleppvegen og rundkjøring og støyskjermer i krysset mellom Nordsjø- og Ølbergveien.