Kontraktsignering – infrastruktur for nytt sykehus i Stavanger

Fremme: Jenny Karlsson, Stavanger Kommune, Leiv Molven, Stavanger kommune, Bjørn Solvig, Novaform. Bak: John Harveland og Sven Harbo, begge fra Risa AS

Torsdag 12. juli 2018 signerte Stavanger kommune og Risa AS kontrakt for prosjekt: Nytt sykehus infrastruktur entreprise K7801.

Arbeidet starter opp 13. august 2018 og har en byggetid på 33 uker. I denne entreprisen skal det etableres et kryss for anleggsadkomst mot Madlaveien i sør. Det skal etableres midlertidige anleggsveier og VA-anlegg.

Kontraktsum ca 43 millioner.
Utbygger: Helse Stavanger HF.