Første spadestikk på Sykkelstamvegen Stavanger-Forus-Sandnes

F.v. Ordfører i Stavanger kommune Christine Sagen Helgø, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og ordfører i Sola kommune Ole Ueland.

Tre ordførarer tok første spadestikk på Sykkelstamveg Stavanger-Forus-Sandnes onsdag 12. september 2018.
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø og ordfører i Sola kommune, Ole Ueland.

Med på markeringen var også administrerende direktør Trond Viding Tvedt, prosjektleder Jan Emil Reinertsen, anleggsleder Karin A.S Aaserud og prosjektingeniør Veronica Hauge fra Risa. Fra Statens vegvesen deltok seksjonsleder Harald Bøhn, prosjektleder Kari Smådal, kontrollingeniør Tor Prip Olsen og byggeleder Thor- Erik Varsi.

Les også:

Sykkel-pionérprosjekt er snart i gang i Stavanger