Bjørn Risa med full tillit til Trond Viding Tvedt

I forbindelse med lederskiftet i Risa AS har det i næringslivspressen og påfølgende presentasjoner i sosiale medier blitt gitt et inntrykk av at administrerende direktør Trond Viding Tvedt skulle ha opptrådt illojalt. Som eier av Risa AS ønsker jeg å opplyse om at dette ikke er riktig. Både eier og styret i Risa AS har full tillit til arbeidet Tvedt har gjort den tiden han jobbet i selskapet.