Nye Veier går videre med Risa på stor veidriftkontrakt

Nye Veier AS har valgt å gå videre med Risa AS som foretrukken leverandør til Drift- og Vedlikehold at de 5 første veiparsellene som åpnes i regi av Nye Veier. Parsellene er lokalisert på E18 i Telemark, E6 i Hedemark/Oppland, E39 i Vest Agder og E6 i Trønderlag. Vi går nå inn i en konkretiseringsfase med Nye Veier, og forventer kontrakts signering i slutten på Mai. Oppstart er forventet august/september 2019, og med 5 års varighet. Kontrakten vil for Risa AS være den største enkeltkontrakten vi noen gang har fått

 

Se link for mer informasjon:

http://www.bygg.no/article/1392113

https://www.veier24.no/artikler/nye-veier-har-valgt-entreprenor-til-driften-av-de-nye-veiene/463544