Risa Gruppen

Marianne Gudmundson

Andre kontaktpersoner

Velg avdeling(er)
Lærlinger

Svein Arild Tandrevoll

Personal, Ledergruppe

Torill Sigurdsen

Økonomi, Ledergruppe

Ole Sjølyst

Marked, Ledergruppe

Kai Tore Vatland

Ledergruppe, Store prosjekt

Erlend Fiskum

Ledergruppe, Drift og vedlikehold

Erlend Aksnes

Ledergruppe, Anlegg

Kato Risa

Innkjøp & juridisk, Ledergruppe

Monica Liland-Vik

Anleggstjenester og utleie

Joakim Reime

Marked

Lise Underhaug

Marked

Glenn Eriksen

Marked

Tommy Mæland

Marked

Sven Harbo

Marked

Rune Lode

Marked

Runar Nærland

Marked

Jarle Vatne

Risa Gruppen

Andreas Ueland

HMSK

Elsie Grete Mæland

HMSK

Dennis Knarvik

Anleggstjenester og utleie

Roy Ove Ommundsen

Anleggstjenester og utleie

Arvid Svalestad

Anleggstjenester og utleie

Sven Marius Ollestad

Store prosjekt

Glenn Østrem

Drift og vedlikehold

Kenneth Tjora

Anleggstjenester og utleie

Bent Tengs

Innkjøp & juridisk

Ruben Vorland

HMSK

Marit Henriksen

Personal, Lærlinger

Kathrine Lilleland

Avdeling Haugesund, Anlegg

Jon Erlend Sørhaug

Ledergruppe, IKT

Lars Rune Nygård

Anlegg

Geir Stensland

Store prosjekt

Tommy Emil Karlsson

Anleggstjenester og utleie

Stein Torland

Drift og vedlikehold

Leif Tore Mellemstrad

Drift og vedlikehold

Øyvind Bjelland

Drift og vedlikehold

Jim Tommy Vibeto

Anleggstjenester og utleie

Martin Mæland

Store prosjekt

Kenneth Rege

Store prosjekt

Åshild Gudmestad

Store prosjekt

Thore Kolltveit

Marked

Beate Nærland

Innkjøp & juridisk

Tor Espen Valdeland-Espedal

Innkjøp & juridisk

Glenn Hole

Drift og vedlikehold

Einar Skavland

Avdeling Sirdal, Anlegg

Mads Hompland

Anlegg

Jan Emil Reinertsen

Anlegg, Riving og miljøsanering

Svein Risdal

Anlegg

Gudmund Kvia

Anlegg

Ruben Rosland

Avdeling Haugesund, Anlegg

Øyvind Stange