Bærekraft – hvorfor skal Risa og anleggsbransjen bry seg?

Les ny blogg fra administrerende direktør Trond Viding Tvedt https://risa.no/blogg/baerekraft-risa-anleggsbransjen-bry/  

Risa styrer unna flere av de største veiprosjektene

Lei av krangler – har styrevedtak om å få ned omsetningen mot Statens vegvesen. Store entreprenører tjener lite og krangler […]

Første spadestikk på Sykkelstamvegen Stavanger-Forus-Sandnes

Tre ordførarer tok første spadestikk på Sykkelstamveg Stavanger-Forus-Sandnes onsdag 12. september 2018. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø og [...]