Stor maskinoverlevering til Risa-gruppen i Rekefjord.

Risa døpte to nye tipptrucker fra Volvo Maskin. Torsdag 31. januar var en stor dag for både Risa-gruppen og Volvo […]

Risa styrer unna flere av de største veiprosjektene

Lei av krangler – har styrevedtak om å få ned omsetningen mot Statens vegvesen. Store entreprenører tjener lite og krangler […]

Første spadestikk på Sykkelstamvegen Stavanger-Forus-Sandnes

Tre ordførarer tok første spadestikk på Sykkelstamveg Stavanger-Forus-Sandnes onsdag 12. september 2018. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø og [...]