Risa er i utvikling

Trond Tvedt - Risa blogg

Vi kan like det eller ikke, men utvikling og endring er noe vi ikke kommer utenom.

Stagnasjon er som regel det samme som begynnelsen på slutten, den som ikke tilpasser seg nye krav og endringer i markedet taper muligheter og går usikre tider i møte.

For oss i Risa er det mye som skjer samtidig nå. På den ene siden begynner vi å få et godt fotfeste i markeder som er relativt nye for oss. Her møter vi kunder som stiller andre krav til oss enn det vi er vant til. Samtidig er dette krav som bidrar til at vi blir enda bedre. Vi har for eksempel blitt møtt med mye tillit hos Statnett, og dette gir oss anledning til å strekke oss og vise at vi er tilliten verdig. Når vi nylig fikk Statnetts Sikkerpris for 2016 er dette en stor anerkjennelse til oss. Den gir oss også noe å strekke oss etter for å bli enda bedre på et område der bransjen fortsatt har store utfordringer – innenfor HMS. Vi startet dette arbeidet for flere år siden, og satte det hele i system gjennom satsingen på bedriftskultur som vi kaller «Ekta vare». Det er utrolig kjekt å se hvordan hele organisasjonen vår nå trekker i samme retning, godt støttet av de gode verdiene i Ekta vare.

Vi kommer til å forsterke arbeidet med HMS i 2017. Samtidig vil vi intensivere engasjementet vårt mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vi skal være et selskap som framstår som bransjeledende innenfor områder som HMS, etikk og moral. Det betyr også at vi vil inkludere våre samarbeidspartnere og underleverandører i dette arbeidet. Det holder ikke om vi kun jobber med vår egen organisasjon, vi må også stille klare krav og samtidig veilede våre underleverandører slik at vi sammen blir gode.

For meg er det en sammenheng mellom det å være god på HMS og det å ha en sunn organisasjon også på andre områder. Jeg tror ikke det er mulig å være god på HMS og elendig på andre viktige områder som prosjektstyring, produksjon eller ledelse. Derfor satser vi nå på å heve hele organisasjonen, og gjennomfører mange tiltak samtidig. Målet er ikke å bli det største entreprenørselskapet, men å bli det beste på de viktige områdene. Vi skal være en av de mest etterspurte leverandørene og samarbeidspartnerne i markedet. Det betyr at lederne våre og de som har ansvaret for prosjektstyring og prosjektledelse skal få tilgang til de beste verktøyene. Vi skal også gå i bresjen når det gjelder forskning og utvikling på HMS-området. Målet vårt er å bidra til ny kunnskap og utvikling av nye metoder som hele bransjen kan ha nytte av i arbeidet med å få ned tallet på ulykker.

Kompetanse er et viktig stikkord her. Vi satser for tiden mye på å heve kompetansen hos lederne i selskapet. Samtidig er senteret vårt på Eikeland gård på Heskestad blitt et flott sted for våre lærlinger, et sted der de kan trene og bygge kompetanse under trygge forhold. Vi er i gang med å heve kompetansen på energiledelse og hensynet til ytre miljø. Det er med andre ord mye som skjer og som vil bidra til at hele organisasjonen får et kompetansemessig løft.

I 2017 skal Risa fortsatt være selskapet som er kjent for utsagnet «me fikse det».  Samtidig skal videreføringen av Ekta vare sikre at «me fikse det» på en måte som sikrer sunn og sikker drift til konkurransedyktige priser. Alt sammen til beste for både oppdragsgivere, samarbeidspartnere, Risa som selskap og ikke minst alle de gode ansatte som jobber her. Uten innsatsen fra absolutt alle som jobber i Risa hadde vi ikke vært der vi er i dag.

Ønsker dere alle en riktig god jul og et trygt godt nytt år.