Driftskontrakter

Driftskontrakt sirdal - Risa

Vi drifter og påtar oss funksjonsansvar på alle typer veier med tilhørende sidearealer.

Vi har utstyr og kompetanse som garanterer høy sikkerhet, god ivaretakelse av det ytre miljøet og effektiv drift.

Henvendelser vedrørende veinettet kontakt Veitrafikksentralen på telefon: 175