Energi - risa

Energi

Vi leverer ulike tjenester ved utbygging av vannkraft, vindenergi og andre energiformer. En økende del av våre oppdrag ligger innenfor etablering og videreutvikling av energi-infrastruktur. Vi har erfaring fra leveranser innenfor både vann- og vindkraft. Arbeidene strekker seg fra rene grunnarbeider til etablering av atkomstveier, masseutskifting og deponering til sprengning og etablering av rigg og lagerarealer.