Logistikksentraler

Risa har lang erfaring i å utføre grunn- og byggearbeider ved ulike typer industrisentraler. Vi er en konstruktiv bidragsyter når oppdragsgiver ønsker moderne, effektive og miljøvennlige løsninger.