Småkraft

Smååkraft - Risa

Risa bidrar ved bygging av mindre kraftverk, og leverer tjenester ved etablering av inntaksdammer, vannveger og kraftstasjon med tilhørende terrengarbeider.

Vi har vært med på noen av de største utbyggingene av vannkraft på Vestlandet, og bidrar i dag med viktige tjenester innenfor utvidelse og oppgradering av landets vannkraftleveranser.