Vindkraft

Vindmøller - Risa

Vi utfører grunnarbeider, tilførselsveier og annen infrastruktur ved utbygging av vindkraft.