Samfunnsansvar

Du er her:
Samfunnsansvar

Ansvarlig atferd er lønnsomt – for alle parter.

Vi trener hver dag på å ta hensyn til interessene vi har rundt oss. Det betyr at vi skal lytte, lære, samarbeide og handle:

  1. Fortelle omgivelsene hva vi holder på med.
  2. Lytte til de som følger med på hva vi gjør.
  3. Ta hensyn.

 

Vi styrer arbeidet med samfunnsansvar etter standarden NS-ISO 26000:2010, Veiledning om samfunnsansvar. Vi forventer at leverandørene våre tar ansvar slik Risa gjør. Skal vi lykkes må vi gjøre dette sammen, derfor deler vi med våre egne erfaringer og løsninger. Vi gjennomfører revisjoner hos våre leverandører. Målet er å avdekke områder der vi kan bli enda bedre.