Fjellsikring og sprengning

VI UTFØRER ALLE TYPER OPPDRAG INNENFOR FJELLSIKRING

Fjellsikring er et av Risa AS sine satsingsområder.

Nedenfor er gjengitt noe av utstyret vi besitter:

 • 70 tonns gravemaskin med boretorn med rekkevidde på 19 meter
 • 40 tonns gravemaskin med boretorn
 • 25 tonns gravemaskin med boretorn
 • Rigg med støykidd
 • Spettrensk
 • Spylerensk
 • Bolting
 • Nettsikring
 • Rassikring
 • Rasgjerde
 • Stagforankring

VI UTFØRER OGSÅ ALLE TYPER BORE- OG SPRENGNINGOPPDRAG

 

 

Kontaktperson:

Torbjørn Sporaland

Mobil:  907 40 157