Fjellsikring

Fjellsikring - Risa

Vi utfører forebyggende tiltak med langsiktig virkning.

Vi rykker også raskt ut dersom det er behov for effektiv sikring av fjell og masser som allerede har rast ut.

Vår fjellsikringsavdeling består av:

  • 1 geolog
  • 8 utførende fjellsikrere

Kontraktperson:

Torbjørn Sporaland

torbjorn.sporaland@risa.no