Knuseverk

Pukk og grus - Risa

Uttak og foredling av stein og masse

Vi rår over masse med høy kvalitet, fra enkel fyllmasse til pukk og grus av høy kvalitet egnet til de mest krevende oppgavene. Våre masseuttak bruker moderne og miljøvennlig teknologi for å unngå belastninger på nærmiljøet. Vi legger vekt på nærhet til byggeplass for å unngå unødige miljø- og sikkerhetsbelastninger knyttet til transport av masse langs vei.