Pukk og grus

Pukk og grus - risa

Uttak og foredling av stein og masse

Vi rår over masse med høy kvalitet, fra enkel fyllmasse til pukk og grus av høy kvalitet egnet til de mest krevende oppgavene. Våre masseuttak bruker moderne og miljøvennlig teknologi for å unngå belastninger på nærmiljøet. Vi legger vekt på nærhet til byggeplass for å unngå unødige miljø- og sikkerhetsbelastninger knyttet til transport av masse langs vei.

Vi har flere brudd innenfor Jæren, Haugalandet & Sirdal til både intern og ekstern bruk.

 


Ytelse og CE Tonstad
Ytelse og CE Jærbetong

Ytelse og CE Bjunes

Ytelse og CE NS-EN 13043 0-16mm
Ytelse og CE NS-EN 13043 0-8mm

Prisliste pukk og grus – Ekstern

Prisliste_pukk og grus sirdal 2020


 

Kontaktperson:

Arvid Svalestad

Mobil:  928 07 121