Lærlingeordning

Lærlingeordning - Risa

Risa satser på lærlinger

De unge er framtiden vår – enten vi snakker om bransjen eller hele samfunnet. Vi bygger landet, bokstavelig talt. Derfor har vi til enhver tid mellom 30 og 40 lærlinger, innenfor ulike fag.

Hos oss får lærlingene opplæring under trygge forhold. I tillegg til faget gir vi grundig innføring i viktige forhold som helse, miljø og sikkerhet, det grønne skiftet og ny teknologi. Våre lærlinger blir også en del av Ekta vare, som er navnet på Risa-kulturen som er bygget stein på stein siden vi startet opp for over 70 år siden.

Ekta vare betyr stolthet over faget, høy etikk og moral og ikke minst at vi tar vare på samfunnet rundt oss. Vi har eget læringesenter i flotte omgivelser på Eikeland gård i Lund kommune.

Den beste tilbakemeldingen kommer fra læringene selv, det er populært å være lærling hos Risa.