Gjennvinning og riving - Risa

Miljø

Risa skal være en av landets fremste bidragsytere for å ta vare på det ytre miljøet. Vi skal sikre lavest mulig utslipp av CO2 og miljøgasser, og også ha høy kompetanse på miljøvennlige løsninger i alt vi foretar oss.