Grønt skifte

Risa skal være en spydspiss i det grønne skiftet.

Det betyr at vi skal være ledende på miljøvennlig teknologi, styre vår energibruk på mest mulig effektiv måte og være med når ny teknologi utvikles. Vi skal være en god samarbeidspartner for aktører som driver forsknings- og utviklingsarbeid som skal sikre morgendagens miljøvennlige løsninger.

Vi er sertifisert etter standarden ISO 14001:2015 som omhandler system for ledelse for å ta vare på det ytre miljøet.

I tillegg er vi medlem av RENAS. Medlemskapet ivaretar lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter.

 

 

ISO 14001:2015 Sertifikat

Medlemsbevis RENAS