Ytre miljø

Grønt Skifte - Risa

Grønt skifte og hensynet til ytre miljø

Risa skal være bransjeledende på effektiv energibruk, grønne løsninger og reduksjon i utslipp av avfallsstoffer. Der det er muligheter for det skal vi bruke løsninger og teknologi som gir utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Vi skal oppnå en reduksjon i forbruk av energi tilsvarende 750 000 liter drivstoff innen 2021.

Dette er en reduksjon på 10 % i forhold til 2016, og utgjør 150 000 liter per år i fem år.

Risa er sertifisert etter standarden ISO 14001:2015 som omhandler system for ledelse for å ta vare på det ytre miljøet.

ISO 14001:2015 Sertifikat