Kvalitet

Kvalitet - Risa

NS-EN ISO 14001:2015

Risa AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

NS-EN ISO 9001:2015

Risa AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Produksjonskontrollsystem for tilslag

Risa AS er også sertifisert i henhold til NS-EN12620 Tilslag betong og NS-EN13043 Tilslag asfalt. Sertifikatet er utstedt av Kontrollrådet, og attesterer at alle bestemmelser vedr. produksjonskontrollsystemet er overholdt.


HMSK politikk
Sentralgodkjenningsbevis
Sertifikat tilslag Kontrollrådet

ISO 9001:2015 Sertifikat
ISO 14001:2015 Sertifikat