Lærlinger

Lærlinger - Risa

Vi har bestemt oss for å være pådrivere i arbeidet med å gjøre bransjen vår attraktiv for unge som skal velge yrke.

Det betyr at vi engasjerer oss aktivt i utviklingen av fagene, og ikke minst arbeider kontinuerlig for at Risa skal være en attraktiv arbeidsplass for deg som er ung.

Hos oss er nesten 10 prosent av arbeidsstyrken lærlinger. Det forplikter!

Du er velkommen til å snakke med oss om mulighetene for å bli lærling.

Les mer om lærlingeordningen her