Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere - Risa

Samarbeid til beste for samfunnet

Vi vet at samarbeid bygger verdier: økonomisk, mellommenneskelig og for hele samfunnet. De fleste jobbene vi utfører krever at vi samarbeider med andre leverandører, kunder, politikere og som bryr seg om det vi holder på med.

Våre samarbeidspartnere skal bli godt ivaretatt. Vi inviterer til åpenhet, god dialog og felles forretningsutvikling. Våre kunder skal se at alle som leverer trekker i samme gode retning. Alle samarbeidspartnere inviteres til å ta del i Ekta vare-kulturen vår.

En gang i året inviterer vi til storsamling for samarbeidspartnerne med felles samvær, underholdning og god drøs.