Samfunnsansvar

Ansvarlig atferd er lønnsomt – for alle parter.

Vi trener hver dag på å ta hensyn til interessene vi har rundt oss. Det betyr at vi skal lytte, lære, samarbeide og handle:

  1. Fortelle omgivelsene hva vi holder på med.
  2. Lytte til de som følger med på hva vi gjør.
  3. Ta hensyn.

Vi styrer arbeidet med samfunnsansvar etter standarden NS-ISO 26000:2010, Veiledning om samfunnsansvar. Vi forventer at leverandørene våre tar ansvar slik Risa gjør. Skal vi lykkes må vi gjøre dette sammen, derfor deler vi med våre egne erfaringer og løsninger. Vi gjennomfører revisjoner hos våre leverandører. Målet er å avdekke områder der vi kan bli enda bedre.

Ytre miljø og det grønne skiftet

Vi skal bidra til minimal påvirkning på det ytre miljøet i byggeperioden. Målet vårt er å ha flest mulig fossilfrie og aller helst utslippsfrie anleggsplasser.

For å oppnå dette har satt et strategisk mål som sier at vi skal ta en lederposisjon i bransjen gjennom:

  1. Delta der ny kunnskap om grønn teknologi etableres.
  2. Bidra til at grønn teknologi blir kjent både i vårt selskap og i bransjen.
  3. Påvirke byggherrer til å velge miljøvennlige løsninger.
  4. Være blant de første som tar i bruk ny og grønn teknologi.

Vi styrer vårt arbeid med det grønne skiftet etter standardene ISO 50001, Energiledelse og ISO 14001, Miljøledelse.

Vårt levende engasjement skal være leverandørenes motivasjon. Gjennom å levere sammen med Risa skal alle bli enda bedre på å ta hensyn til samfunnet rundt oss. Ekta leverandør er en leverandør som tar ansvar.