Forskning og utvikling

FOU - Risa

Vi samarbeider med noen av landets fremste forskningsmiljø om utvikling av bedre teknologi, metoder og løsninger.

Vi skal være i front på forskning og utvikling innenfor risikostyring og HMS. Vi har eget personell med forskerkompetanse som bidrar i vårt FoU-engasjement.

Risa skal være en spydspiss i det grønne skiftet.

Det betyr at vi skal være ledende på miljøvennlig teknologi, styre vår energibruk på mest mulig effektiv måte og være med når ny teknologi utvikles. Vi skal være en god samarbeidspartner for aktører som driver forsknings- og utviklingsarbeid som skal sikre morgendagens miljøvennlige løsninger.