Samferdsel

Samferdsel har siden oppstarten i 1948 vært et av Risas kjerneområder. Vi har 70 års erfaring med bygging, vedlikehold og sikring av infrastruktur innen vei, luftfart og maritim virksomhet.