Betongarbeider

Vi bidrar med løsninger som letter framkommelighet og beskytter nærmiljøet. Vi bygger blant annet støyskjermer, forstøtningsmurer, fundamenter og støtter samt trapper. Vi har høy kompetanse på spesialiserte betongarbeider.