Masseflytting

Masseflytting - Risa

Vi skifter masse ved opparbeidelse av ulike typer anlegg og ved utvikling av bolig- og næringsbygg.

Vi rår over ulike anlegg for kortere og lengre deponering av masse.