Rehabilitering tunneler

Rehabilitering tunneler - Risa

Vi har lang erfaring med ulike rehabiliterings- og oppgraderingsarbeider i tunneler.

Vi utfører alt fra rengjøring til etablering av brannforebyggende tiltak og sikring av løs masse.