Skoleanlegg

Vi er en god samarbeidspartner ved bygging av nye skoler. Vi utfører også rehabiliteringsoppdrag og utvidelser av eksisterende skoleanlegg.