Anleggsledere energi, industri og samferdsel

Sted

Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse

Jobbtype: Heltid
Varighet: Fast stilling

 • Ledelse og organisering av tildelte kontrakter
 • Delta på byggemøter med byggherren
 • Påse at anleggene utføres til den kvalitet og pris som er forutsatt i tilbudene, og i henhold til HMS/KS-krav
 • Dokumentere utført arbeid og  kvalitet i henhold til kvalitetskrav
 • Hovedansvar for tilrettelegging av god opplæring for tildelte lærlinger
 • Delta i budsjetteringsarbeid
 • Lede HMS arbeid på tildelt prosjekt
 • HMS oppfølging av egne og innleide entreprenører
 • Økonomisk oppfølging av kontrakt inkl. kontroll av inngående faktura.
 • Oppfølging og utarbeidelse av prognoser.
 • Behandle avvik
 • Planlegge ressursfordelingen på prosjektet
 • Utarbeide fremdriftsplaner på alle tildelte prosjekt før oppstart
 • Fakturering
 • Følge opp avgjørelser fra driftsmøte
 • Pådriver overfor underordnede mht etikk/moral og visjoner/verdier
 • Bidra til holdningsskapende arbeid og være god rollemodell
 • Utføre arbeidet i henhold til Risa sine ”Visjoner og verdier”

Ønskede kvalifikasjoner

 • Samarbeidsvillig
 • Strukturert
 • Ledererfaring
 • Teknisk fagskole

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Erlend Fiskum